Contact

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over GIG of de YouTube wedstrijd? Neem dan contact met:
Cynthia Chua (communicatie GIG Haarlemmermeer)

E-mail: info@gighaarlemmermeer.nl

POSTADRES: 

Stichting GIG Haarlemmermeer
t.a.v. mevr. A. Ballón (secretaris)

Anne Franklaan 30,
2135 HA Hoofddorp

KvK-nummer: 54995388
Bankrekeningnummer: NL02 RABO 0125 9313 36 t.n.v. Stichting GIG Haarlemmermeer